Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari and Firefox web browsers.

 

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag.

Log in or create a new user, after that you select Grant. 

 

Observera!

Stiftelsens utlysning är öppen för inkommande ansökningar 1 september - 1 oktober till klockan 23.59.

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

Note!

The call is open for incomming applications 1 September - 1 October until 23.59.

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.