Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Safari and Firefox web browsers.

 

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag.

Log in or create a new user, after that you select Grant. 

 

OBS / NOTE

Stiftelsens utlysning är öppen för inkommande ansökningar 1 september - 1 oktober.

The call is open for incomming applications 1 September - 1 October.